Newton Artax's Angels "Newton"

Młodzieżowy Champion Węgier
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu HSPK '17
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu TSPK '17
Zwycięzca Klubu '19
Champion Węgier
Show Champion Węgier
 

Urodzony: 08.04.2016
wolny od dysplazji / HD B
ojciec: Inter & Multi Ch. Ljubimiy Borodach Erbulat (HD A)
matka: Inter & Multi Ch. Jetaime Talhi Galiana (HD A)
hodowca: Izabela & Arkadiusz Wasiak
właściciel: Klári Király, hodowla "Ezüst Gránit" (Hu)

RODOWÓD

Wyniki wystaw


Klasa młodzieży (9-18 miesięcy)